SYT 5678-93 钻井完井交接验收规则

制度规范 2008-05-17 14:29:08

    1 主题内容与适用范围
    2 引用标准
    3 交接形式和程序

    ……
    查看全文:SYT 5678-93 钻井完井交接验收规则.pdf

上一篇SYT 5700-95 常规游梁抽油机井操.. 下一篇SYT 5628-93 水力锚
[责任编辑:花间一壶酒]